Akkerbouwbedrijf J. F. Idsardi

Op akkerbouwbedrijf Idsardi houden we ons voornamelijk bezig met de teelt van pootaardappelen, ruim dertig hectare en dan met name in de hogere klassen S en SE.

Contact opnemen

Over Idsardi

Daarnaast wordt 20 hectare gerst geteeld, bestemd voor de productie van whisky en bier. Suikerbieten maken ook deel uit van het bouwplan, zo’n 17 hectare. Ook doen we aan agrarisch natuurbeheer; op 14 hectare kruidenrijk grasland wordt een uitgestelde maaidatum toegepast. Een deel van de landerijen wordt uitgewisseld voor de teelt van pootaardappelen.

Totaal is het bedrijf 105 ha groot. 65 ha is eigendom en 14 ha reguliere pacht. Het resterende land wordt samen met mts van der Bos gehuurd waarvoor we pacht betalen op basis van onze jaarcijfers.

Opslag van aardappelen vindt plaats op het eigen bedrijf in een in het jaar 2000 gebouwde aardappelbewaarloods, waarin 800 ton aardappelen kunnen worden opgeslagen, deels in mechanische koeling. In 2012 is deze uitgebreid met een “doorwaaischuur”. De op het bedrijf aanwezige schuurkas gebruiken we ook voor de opslag van aardappelen. In de oude stelpboerderij worden ook nog aardappelen opgeslagen; los gestort.

Verder doen we nog aan de opwekking van stroom door middel van 182 zonnepanelen, waardoor in de eigen stroombehoefte kan worden voorzien.

Op het bedrijf is een full time medewerker in dienst. Vrijwel alle werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Mts. van der Bos, met wie ook het gehele machinepark in eigendom is.

Contact

Neem contact op.

LET’S GET STARTED
Contact opnemen